fbpx

Monitoring Szkoły

Monitoring szkoły w Krakowie , rejestratory, zestawy do monitoringu szkół, placówek oświatowych, zakładów poprawczych itp.

Współczesne szkoły dzieli jedna wspólna cecha z tymi z przeszłości-młodzież, która nie szanuje żadnych zasad. W dzisiejszych czasach, gdy dostęp do różnorodnych narkotyków i używek jest powszechny, a brak szacunku dla jakichkolwiek wartości jest widoczny, stajemy w obliczu całkowitej anarchii. Młodzi przestępcy, bo tak można ich nazwać, stanowią zagrożenie zarówno dla innych uczniów, jak i dla personelu szkolnego.

Dlaczego monitoring w szkołach ma tak duże znaczenie?

Monitoring w szkołach ma na celu zapobieganie działaniom osób z zewnątrz oraz ochronę uczniów przed przemocą fizyczną i psychiczną ze strony ich kolegów i koleżanek. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie są w stanie samodzielnie obserwować wielu miejsc, gdzie mogą mieć miejsce akty agresji lub wtargnięcia niepożądanych osób. Szkoły są również areną rywalizacji między fanami różnych klubów, co prowadzi do niszczenia mienia, kradzieży i narażenia osób postronnych na ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia, gdy znajdują się w niewłaściwym miejscu i czasie.

Wyceń swój Monitoring Szkoły

Skorzystaj z darmowej, niezobowiązującej konsultacji, podczas której omówimy Twoje  potrzeby i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie specjalnie dla Ciebie. 

Na jakie zagrożenia reaguje monitoring w szkole?

Monitoring w szkole pomaga przeciwdziałać następującym zagrożeniom:

 1. Agresja wobec słabszych: Kamery monitoringu mogą rejestrować przypadki znęcania się fizycznego i psychicznego nad słabszymi uczniami. Dzięki temu można szybko zidentyfikować sprawców i podjąć odpowiednie działania.

 2. Kradzieże i dewastacja mienia szkoły: Monitoring pozwala rejestrować wszelkie akty wandalizmu i kradzieże na terenie szkoły. Nagrania stanowią niezbity dowód w postępowaniach przeciwko sprawcom oraz pomagają zapobiegać kolejnym incydentom.

 3. Rozprowadzanie i zażywanie narkotyków: Kamery umieszczone strategicznie w szkole mogą monitorować podejrzane zachowania związane z obecnością narkotyków na terenie placówki. Dzięki temu można zidentyfikować osoby odpowiedzialne za rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

 4. Agresja wobec pracowników szkoły: Monitoring pomaga w zapobieganiu przemocy i agresji skierowanej wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rejestracja takich zdarzeń dostarcza niezbitych dowodów w przypadku konieczności podjęcia dalszych działań.

Monitoring w szkole jest zatem nie tylko narzędziem reagowania na incydenty, ale również skutecznym środkiem prewencyjnym. Obecność kamer i rejestratorów działa odstraszająco na potencjalnych sprawców, którzy zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Wiedza o monitoringu szkolnym może zniechęcić do agresywnego lub nieodpowiedzialnego zachowania, tworząc atmosferę większego bezpieczeństwa.

Ponadto monitoring w szkołach dostarcza ważnych materiałów dowodowych w przypadku dochodzenia do incydentów. Nagrania z kamer stanowią niezbity dowód przed sądem i ułatwiają identyfikację sprawców. To z kolei pozwala na odpowiednie ukaranie winnych oraz zapewnienie sprawiedliwości dla poszkodowanych.

Warto również podkreślić, że monitoring szkolny może wpływać na kulturę szkolną i atmosferę w placówce. Wiedza o tym, że wszelkie zachowania niezgodne z zasadami będą rejestrowane, może skłaniać uczniów do większej odpowiedzialności i szacunku dla innych. Może to wpływać na budowanie zdrowych relacji między uczniami, promowanie pozytywnego zachowania i wspieranie atmosfery sprzyjającej nauce.

Współczesne technologie monitoringowe oferują również dodatkowe korzyści, takie jak zdalny dostęp do obrazu z kamer, systemy alarmowe czy inteligentne analizy wideo. Te rozwiązania mogą jeszcze bardziej zwiększać efektywność monitoringu i umożliwiać szybką reakcję na sytuacje awaryjne.

Podsumowując, monitoring w szkołach pełni niezwykle ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom i personelowi. Jest nieodłącznym elementem dzisiejszych placówek oświatowych, pozwalającym przeciwdziałać zagrożeniom, reagować na incydenty oraz promować odpowiedzialne zachowanie. Dlatego warto inwestować w kompleksowe rozwiązania monitoringu, takie jak kamery, rejestratory oraz zestawy do monitoringu, aby uczniowie mogli rozwijać się w bezpiecznym i sprzyjającym nauce środowisku.

 

Jak działamy?

Przedstawiamy Ci kompleksowy proces, w którym w kilka prostych kroków możesz dołączyć do grona osób zabezpieczonych przed włamaniami i żyć bezpieczniej.

1. Pomiar na obiekcie

Nasz specjalista techniczny udaje się do Ciebie, aby przeprowadzić pomiar i lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, a także dokładnie sprawdzić wszelkie czynniki mające znaczenie dla projektu.

2. Oferta cenowa

Następnie opracowujemy projekt, dobieramy najlepsze rozwiązania i wysyłamy ci nasze rozwiązanie wraz z kosztami do akceptacji.

3. Montaż i konfiguracja

Po złożeniu zamówienia przyjeżdża nasza ekipa montażowa i przeprowadza montaż zgodnie z wcześniej zaprojektowanym systemem, po czym konfiguruje urządzenia oraz dostosowuje ich działania do twoich potrzeb.

4. Oddanie systemu do użytku

Następnie przeprowadzamy szkolenie z użytkowania i obsługi systemu oraz przekazujemy wszystkie hasła dostępowe, oraz klucze zapasowe.

Oto kilka przykładów wariantów cenowych

Do mieszkania

Podstawowy system alarmowy
3989
2989 Netto
 • Centrala alarmowa (powiadomienia aplikacja)
 • Manipulator klasyczny LCD
 • 3x czujniki ruchu (dostosowane do zwierząt)
 • Czujnik na drzwi wejściowe
 • Syrena zewnętrzna
 • Kamera domowa IP 2Mpx Wi-Fi
 • Archiwizacja nagrań do 10 dni
 • Wszystkie niezbędne kable i uchwyty
 • Konfiguracja i montaż
Popularne

Dla domu

Średniozaawansowany system Alarmu i Monitoringu
6989
5989 Netto
 • Centrala alarmowa (powiadomienia aplikacja + sms)
 • Manipulator dotykowy
 • 1x czujnik dymu
 • 6x czujników ruchu (dostosowane do zwierząt)
 • Syrena zewnętrzna
 • Zestaw monitoringu IP (Rejestrator 4K Dahua)
 • 4x kamera IP Dahua
 • Archiwizacja nagrań do 14 dni
 • Wszystkie niezbędne kable i uchwyty
 • Konfiguracja i montaż
Popularne

Dla firmy

Zaawansowany system Alarmu i Monitoringu
9989
8989 Netto
 • Centrala alarmowa (powiadomienia aplikacja + sms)
 • 2x manipulator LCD
 • 2x czujniki dymu
 • 12x czujników ruchu
 • Syrena zewnętrzna
 • Zestaw monitoringu IP (Rejestrator 4K Dahua)
 • 8x kamera IP Dahua
 • Zasilanie rezerwowe do 20 min (UPS)
 • Archiwizacja nagrań do 14 dni
 • Wszystkie niezbędne kable i uchwyty
 • Konfiguracja i montaż
Popularne
Zestaw alarm i monitoring dla mieszkania oferta
Zestaw alarm i monitoring dla mieszkania oferta
Zestaw alarm i monitoring dla mieszkania oferta